Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Użytkownicy przeglądający stronę Sprzedawcy nie są zobowiązani do podawania żadnych danych osobowych. Podanie przez użytkownika swoich danych jest dobrowolne.
  2. Dane osobowe Klienta przekazane Sprzedawcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
  3. Przekazane dane zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu służą realizacji Umowy sprzedaży.
  4. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, w tym w celu realizacji przesyłki (jeśli taka została wybrana), rozliczeń finansowych, wystawiania dokumentów księgowych oraz w trakcie rozpatrywania ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
  5. Dane Kupującego mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzysta Sprzedawca podczas przetwarzania i realizacji zamówienia na rzecz kupującego (biuro rachunkowe, podmioty świadczące usługi informatyczne w tym zakresie adres e-mail, podmioty świadczące usługi dostarczenia Produktu do Kupującego, podmiot realizujący płatności elektroniczne w Sklepie Sprzedawcy.
  6. Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez czas odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora w tym obowiązki administratora przewidziane przepisami prawa w zakresie rozpatrzenia reklamacji, prowadzenia rachunkowości czy wywiązywania się z obowiązków podatkowych.
  7. Kupujący ma wgląd do swoich danych, prawo do ich zmiany, uzupełnienia, uaktualnienia, a także wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
  8. Dane osobowe oraz informacje poufne dotyczące Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, również przed przypadkami ich ujawnienia, utraty, zniszczenia przez stosowanie zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
0
0
Koszyk
Koszyk jest pusty